Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

Administrator portalu przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. Administrator nie zabiega o identyfikację użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu ssl.

II. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z portalu.

Dla poprawnego działania portalu konieczne są:
Zalecane są: Inne oprogramowanie zalecane dla działania niektórych funkcji Portalu to: program Acrobat Reader (do odczytu dokumentów).
Program ten jest udostępniany przez producenta nieodpłatnie.

III. Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:

IV. Ciasteczka.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies, czyli ciasteczka, to pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia użytkownika końcowego. Pliki te służą do rozpoznawania, zapamiętywania faktu odwiedzin portalu oraz do technicznego zapewnienia poprawności działania Portalu. Użytkownicy urządzeń końcowych mogą zablokować możliwość ich zapisywania na użytkowanym przez siebie sprzęcie. W tym celu należy w przeglądarce internetowej wyłączyć opcję pobierania i przechowywania plików typu cookies, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Portalu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika końcowego, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.